Ślub Cywilny

Przez Aleksandra Kwiecień
PICT0413

PICT0413Ślub Cywilny

Zgodnie z polskim prawem to właśnie ślub cywilny niesie za sobą skutki cywilnoprawne. Oznacza to, że po takim ślubie, formalnie jesteście małżeństwem. Ślub cywilny możecie wziąć w dowolnie wybranym przez Was Urzędzie Stanu Cywilnego lub poza nim. Ślubom cywilnym poza USC poświęcę cały artykuł. Teraz skupię się na tradycyjnym ślubie w USC.

Co należy zrobić aby wziąć ślub cywilny?

Udać się do USC, w którym planujecie wziąć ślub przynajmniej miesiąc przed planowaną uroczystością, polecam jednak zrobić to około 3 miesiące przed terminem, aby mieć pewność co do swojej daty i godziny. W urzędzie należy okazać swoje dowody, podpisać zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz zdecydować jakie nazwisko będzie nosić po ślubie Wy i Wasze potomstwo.  Podczas wizyty  w USC będziecie musieli uiścić stosowne opłaty (około 84 zł)

Jakie dokumenty są: niezbędne do zawarcia ślubu cywilnego?

  • dowody osobiste
  • skrócone akty urodzenia

W przypadku osób rozwiedzionych prócz dowodów i skróconych odpisów aktów urodzenia potrzebny jest jeszcze skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis wyroku sądu, który potwierdza rozwód.

W przypadku osób owdowiałych prócz dowodów i skróconych odpisów aktów urodzenia potrzebny jest jeszcze skrócony odpis aktu zgonu małżonka

W przypadku osób o innym niż polskie obywatelstwie zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów: ważny  paszport, akt urodzenia przetłumaczony na język polski, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydane przez odpowiedni organ (odpowiednik dla USC lub ambasada) przetłumaczone na język polski oraz dokument potwierdzający zameldowanie w Polsce.

 

You may also like