Ślub Kościelny

Przez Aleksandra Kwiecień
OM 081

OM 081Ślub kościelny udzielany jest podczas specjalnej mszy świętej, która trwa około 45-60 minut. Jak każda msza

święta, tak również ta, odbywa się podczas określonego schematu:

Wejście Młodych

Przywitanie Pary Młodej i Gości przez Księdza

Liturgia, podczas której czytany jest fragment Pisma Świętego, kazanie

Udzielenie Młodej Parze Ślubu

Liturgia eucharystyczna

Błogosławieństwo

Mimo, iż ślub kościelny to piękna i wzruszająca uroczystość nie jest uznawany przez polskie prawo, co oznacza, że po ślubie kościelnym, formalnie nie został zawarty związek małżeński.

Ślub kościelny organizowany jest zazwyczaj w parafii Pana lub Panny Młodej, jeżeli natomiast Młodzi mają inne życzenie co do wyboru kościoła, wystarczy, że zwrócą się do swojej parafii o wydanie przez proboszcza zgody na zorganizowanie ślubu w innej parafii.

Co potrzebne jest do zawarcia ślubu kościelnego?  Dokumenty jak w przypadku ślubu konkordatowego:

  • Dowody osobiste.
  • Zaświadczenia o bierzmowaniu.
  • Świadectwa nauki religii (jeżeli parafia tego      wymaga).
  • Metryki chrztu (ważne 3 miesiące)
  • Odpisy aktu urodzenia, które można pobrać tylko      we właściwym ze względu na miejsce urodzenia USC
  • Potwierdzenie o       odbyciu  nauk      przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej.
  • Zaświadczenia o odbyciu spowiedzi.
  • Jeżeli ślub jest w innej parafii potrzebujemy zaświadczenie      ze zgodą proboszczów na ślub w innej parafii
  • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone  były w  innej parafii

W celu wybrania daty i godziny  ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej odpowiednio wcześnie około 12-6  miesięcy przed planowanym terminem.

Po zarezerwowaniu daty należy dopytać się o nauki przedmałżeńskie z reguły to około 8 spotkań plus spotkania w poradni małżeńskiej więc przy cyklach nauki jedno spotkanie na tydzień musimy mieć około 3 miesiące czasu. Tyle mniej więcej przez ustaloną datą należy także sporządzić protokół przedślubny. Kolejną ważną rzeczą są zapowiedzi w parafiach Młodej Pary. To z reguły są dwie kolejne niedziele po spisaniu protokołu. W tym czasie powinna się odbyć pierwsza spowiedź przedślubna a druga na dzień przed ślubem.

Warto też porozmawiać z księdzem o przebiegu uroczystości. Czyli jak chcecie wejść do kościoła: razem czy Panią Młodą prowadzi ojciec. Czy ktoś z gości weselnych może wygłosić pierwsze czytanie, na które czytanie się decydujecie. Czy możecie mieć własną oprawę muzyczną np. wiolonczelę czy skrzypce, jakie są koszty ślubu, co z dekoracją czy możecie zrobić dekoracje we własnym zakresie, kto ewentualnie będzie brał ślub w tym terminie, aby podzielić koszt dekoracji. Czy można sypać ryżem – niektóre parafie tego zabraniają itp.

You may also like