Ślub Konkordatowy

Przez Aleksandra Kwiecień

Na początku warto się zastanowić jaki rodzaj ślubu chcecie: konkordatowy, cywilny, kościelny a może humanistyczny. Dla jednych par decyzja ta będzie decyzją oczywistą, dla innych może stanowić duże wyzwanie.  Poniżej przedstawiam charakterystykę poszczególnych ślubów. Zacznę więc od chyba najbardziej popularnego- ślubu konkordatowego.

Ślub Konkordatowy

 

Ślub konkordatowy to połączenie ślubu cywilnego z Kościelnym. Wygląda to tak, że bierzemy ślub kościelny a po nim, bądź w trakcie (to zależy od ustaleń z księdzem) Para Młoda oraz Świadkowie podpisują dokumenty,  które świadczą o zawarciu związku małżeńskiego w świetle polskiego prawa. Ten rodzaj ślubu niesie za sobą skutki cywilnoprawne, co oznacza, że prawnie jesteście małżeństwem.

Co nam jest potrzebne żeby wziąć ślub konkordatowy.

 • Dowody osobiste.
 • Zaświadczenia o bierzmowaniu.
 • Świadectwa nauki religii (jeżeli parafia tego      wymaga).
 • Metryki chrztu (ważne 3 miesiące)
 • Odpisy aktu urodzenia, które można pobrać tylko      we właściwym ze względu na miejsce urodzenia USC
 • Potwierdzenie o       odbyciu  nauk      przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej.
 • Zaświadczenia o odbyciu spowiedzi.
 • Jeżeli ślub jest w innej parafii potrzebujemy zaświadczenie      ze zgodą proboszczów na ślub w innej parafii
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone      były w  innej parafii
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku      okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego- ważne 3      miesiące.

Aby uzyskać zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego należy udać się do USC z dowodem osobistym, skróconym odpisem aktu urodzenia.

W przypadku osób rozwiedzionych prócz dowodu i skróconego odpisu aktu urodzenia potrzebny jest jeszcze skrócony odpis aktu małżeństwa, gdzie znajduje się informacja o rozwodzie.

Jeżeli natomiast któreś z Was jest wdową/wdowcem, prócz dowodu i skróconego odpisu aktu urodzenia potrzebny jest jeszcze akt zgonu małżonki/małżonka

Osoby o innym niż Polskie obywatelstwie zobowiązane są do złożenia dokumentu, który  potwierdza, że dana osoba może zawrzeć małżeństwo według prawa ojczystego.

Pamiętaj, że większość dokumentów ważna jest 3 miesiące! Jak więc rozpocząć przygotowania, żeby nie brać 2 razy tych samych dokumentów?

 1. Zgłoś się do parafii , w której chcesz wziąć ślub, ustalcie z księdzem konkretną datę- żebyście mieli już ją zarezerwowaną. Zapytajcie o nauki przedmałżeńskie, w jakiej są formie, kiedy się zaczynają.
 2. Pamiętaj, że nauki możesz wziąć w innej parafii, niż planuje ślub. Niektóre parafie robią np. nauki w weekend, możecie też wyjechać do jakiegoś klasztoru, żeby  je przeżyć na swój sposób.
 3. Trzy miesiące przed ślubem zacznijcie gromadzić dokumenty.

 

You may also like